قسم یکتالیقا یکتادی حیدر

ولی الله بی همتادی حیدر

جمال حق ز سر تا پادی حیدر

هلال لیله ی اسرادی حیدر

«علی و عالی و اعلادی حیدر»

 

او قدری سسلرم حیدر جهاندا

منه احسن دیه زهرا جناندا

که حیدردور هویدا هر نهاندا

کرات و عرش و فرش و آسماندا

ولایت منصبین دارادی حیدر

 

نه تنها که منم سائل بو درده

دوشنده حضرت طاهاده درده

آلاردی حیدرون وجهین نظرده

دیردی چاره تنها بیر نفرده

دوادی آدی استشفادی حیدر

 

هامی گر کعبیه پروانه دور که

فقط کعبه مکعب خانه دور که

اونا کیم ساقی میخانه دور که

نه بلکه ساقی صاحبخانه دور که

اولوبدور کعبه نون بنیادی حیدر

 

اذان تا سسلنور آلله اکبر

گواهی ایلیور محراب و منبر

گلور الآندا مسجددن بو سسلر

دیور زهرا امامیمدور بو حیدر

که بی شک نائب طاهادی حیدر

 

منیم راهیم علی ماهیم علیدور

والی الله یداللهیم علیدور

امام و رهبر و شاهیم علیدور

اورکده نور اللهیم علیدور

تمام هستی زهرادی حیدر

 

دیور زهرا که همراهیمدی حیدر

او ناحق غصب اولان جاهیمدی حیدر

منیم دلبند دلخواهیمدی حیدر

سینان پهلوده کی آهیمدی حیدر

غریب و بی کس و تنهادی حیدر

 

رمق سیز قولدا بارماقیم اوجیلان

سنون گوز یاشیوی سیلدیم علی جان

دیردی چون رسول ملک ایمان

اولار مظلومین اشکی درده درمان

که مظلوم ترین مولادی حیدر

اکبر پورآقا